Databehandleraftale for Bookt.dk

Denne Databehandleraftale (herefter “Aftalen”) er en integreret del af den generelle Brugeraftale mellem dig som bruger (herefter “Databehandler”) og Bookt.dk (herefter “Dataansvarlig”). Formålet med denne Aftale er at sikre, at Databehandler behandler alle persondata i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder EU’s Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR).

1. Databehandlerens forpligtelser

Databehandler forpligter sig til at behandle alle persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning. Databehandleren sikrer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte persondata mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til persondata.

2. Dataansvarliges rettigheder og forpligtelser

Dataansvarlig har ret til at udføre audits og inspektioner hos Databehandler for at sikre overholdelse af denne Aftale. Dataansvarlig er forpligtet til at informere Databehandler om eventuelle fejl eller uregelmæssigheder, der opdages i forbindelse med sådanne kontroller.

3. Underdatabehandlere

Databehandleren må ikke benytte underdatabehandlere uden forudgående skriftligt samtykke fra Dataansvarlig. Hvis Databehandleren benytter underdatabehandlere, skal de overholde de samme forpligtelser, som Databehandler har ifølge denne Aftale.

4. Overførsel af data

Databehandleren må ikke overføre persondata til lande uden for EU/EØS uden forudgående skriftligt samtykke fra Dataansvarlig.

5. Tavshedspligt

Databehandleren, dens ansatte, underdatabehandlere og enhver, der handler på Databehandlerens vegne, skal overholde tavshedspligt med hensyn til persondata, som de får adgang til i henhold til denne Aftale.

6. Varighed og opsigelse

Denne Aftale gælder, så længe Databehandleren behandler persondata på vegne af Dataansvarlig. Ved ophør af denne Aftale skal Databehandleren returnere eller slette alle persondata i sin besiddelse, medmindre lovgivningen kræver opbevaring af dataene.

7. Ændringer

Denne Aftale kan ændres af Dataansvarlig med 30 dages varsel. Hvis Databehandleren ikke accepterer de foreslåede ændringer, har Databehandleren ret til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning.

Seneste opdatering: 26-06-2023 (DD-MM-ÅÅÅÅ).