Betingelser og Vilkår for Bookt.dk


Således er følgende vilkår for at tilgå og/eller bruge Bookt.dk’s websted og tjeneste (herefter “Tjenesten”). Ved at acceptere vilkårene nedenfor (herefter “Aftalen”) og/eller ved at bruge Tjenesten, erklærer du, at du accepterer at være bundet af alle vilkår uden ændringer, betingelser eller meddelelser.

Bookt.dk er skabt af og er en tjeneste af Bookt.dk ApS (herefter “Bookt.dk”).

 

1. Gebyrer og Tjenester

Bookt.dk tilbyder en række abonnementer med en minimumsperiode på 3 år for alle pakker: Gratis (0 DKK), Essentials (199 DKK pr. måned), Premium (329 DKK pr. måned) og Enterprise (679 DKK pr. måned). Alle betalinger håndteres af Stripe.

Alle kontrakter vil automatisk blive fornyet for den samme periode ved hjælp af betalingsmetoden på fil, medmindre du ændrer eller stopper Tjenesten. Hvis du ikke bruger tjenesten, vil vi ikke betragte det som en ophævelse af tjenesten.

Prisen er baseret på det samlede tilgængelige antal bookinger i den valgte prisplan, uanset om der er aktive bookinger i løbet af abonnementsperioden.

Hvis du overskrider det tilgængelige antal bookinger i den valgte prisplan, er du forpligtet til at abonnere på en prisplan med flere tilgængelige månedlige bookinger.

Vi vil underrette dig, når du har brugt henholdsvis 80%, 90% og 100% af det samlede tilgængelige antal bookinger i din nuværende prisplan. Hvis du overskrider det tilgængelige antal bookinger i din valgte prisplan, vil vi automatisk opgradere dig til en ny prisplan.

Du vil ikke automatisk blive nedgraderet til en tidligere prisplan, hvis du ikke bruger alle de tilgængelige bookinger i din nuværende prisplan. Hvis du ønsker at nedgradere til en tidligere prisplan, skal du ændre abonnementsindstillingerne på din Bookt.dk-konto.

2. Medlemsansvar

For at registrere dig for Tjenesten, skal du fuldføre registreringsprocessen ved at give Bookt.dk med aktuelle, komplette og nøjagtige oplysninger, som krævet af registreringsformularen. Du er alene ansvarlig for enhver brug og alle aktiviteter, der forekommer under din konto.

Du er ansvarlig for at beskytte fortroligheden af dine adgangskoder og brugernavne udstedt til dig og for enhver brug eller misbrug af din konto som følge af, at en tredjepart bruger en adgangskode eller et brugernavn udstedt til dig. Du accepterer straks at underrette Bookt.dk om enhver uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden, der er kendt for dig.

3. Erstatning

Du accepterer at skadesløsholde, holde ufarlig og forsvare Bookt.dk, dets entreprenører, dets licensgivere og deres respektive direktører, officerer, medarbejdere og agenter, på din bekostning, fra og imod ethvert tredjeparts krav, handlinger, retssager og dragter, der opstår fra din brug af Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, din overtrædelse af denne Aftale.

4. Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres “som den er”. Bookt.dk og dets entreprenører fralægger sig hermed alle garantier af enhver art, udtrykt eller underforstået, herunder, uden begrænsning, garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-overtrædelse. Hverken Bookt.dk eller dets entreprenører garanterer, at Tjenesten eller webstedet vil være fejlfrit, frit for vira eller andre skadelige komponenter, eller at adgangen dertil vil være kontinuerlig eller uafbrudt. Du forstår, at brugen af Tjenesten er på dit eget skøn og risiko.

5. Ansvarsbegrænsning

Bookt.dk vil ikke være ansvarlig over for dig eller nogen tredjeparts kravant for eventuelle indirekte, straffende, følgevirkninger (herunder, uden begrænsning, tabte fortjenester eller tabte data indsamlet gennem Tjenesten), eller hændelige skader, uanset om det er baseret på et krav eller en handling af kontrakt, garanti, uagtsomhed, eller anden tort, brud på enhver lovpligtig pligt, erstatning eller bidrag, eller på anden måde.

6. Serviceniveauer

Bookt.dk garanterer ikke, at Tjenesten vil være funktionsdygtig til enhver tid eller under nogen nedetid, herunder, men ikke begrænset til, Internetudbyderens nedbrud, udstyrsfejl, planlagt vedligeholdelse eller force majeure.

7. Ejendomsret Meddelelse

Tjenesten, herunder ethvert indhold på Tjenesten og al underliggende teknologi (herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder indarbejdet deri), er og forbliver den eneste og eksklusive ejendom af Bookt.dk og skal være beskyttet i overensstemmelse med gældende ophavsretslovgivning og anden lovgivning. Der gives ingen licens til nogen underliggende teknologi. Du vil ikke, og du vil ikke tillade nogen tredjepart at reverse engineering og/eller skabe derivater af Tjenesten ved hjælp af enhver metode muligt. Du vil ikke, og du vil ikke tillade nogen tredjepart at modificere Tjenesten på nogen måde. Du vil bruge Tjenesten udelukkende for din egen brug og vil ikke tillade nogen tredjepart at bruge Tjenesten på din vegne.

8. Ændringer i Aftalen

Bookt.dk kan ændre denne Aftale fra tid til anden, og sådanne ændringer træder i kraft fra datoen for online-indsendelse. Din fortsatte brug af Tjenesten efter dato for online-indsendelse vil betyde din accept af sådanne ændringer. Du er ansvarlig for at gennemgå Aftalen online.

9. Diverse

Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og Bookt.dk og styrer din brug af Tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og Bookt.dk. Denne Aftale og forholdet mellem dig og Bookt.dk skal være underlagt lovene i Danmark, uden hensyntagen til dets konfliktregler. Du og Bookt.dk accepterer at underkaste sig den personlige og eksklusive jurisdiktion for domstolene beliggende inden for Danmark. Hvis nogen del af denne Aftale anses for ugyldig eller uanvendelig, skal den del blive fortolket i overensstemmelse med gældende lov på en måde, der så vidt muligt afspejler de oprindelige intentioner fra parterne, og de resterende dele vil fortsat være i fuld kraft og virkning. Bookt.dk’s manglende udøvelse eller håndhævelse af nogen ret eller bestemmelse i denne Aftale udgør ikke en fraskrivelse af sådan ret eller bestemmelse.